Herz termostater har en innebygd væskesensor som reagerer på endringer i temperaturen i rommet og åpner eller lukker ventilen avhengig av varmebehovet.