EPD på Lisa radiatorer

Aug 18, 2023

Lyngson AS var først ute med EPD på panelradiatorer i Norge. Nå er en ny EPD for radiatorer i Lisa-familien klar.
EPD står for Environmental Product Declaration. Dette er en offentlig tilgjengelig dokumentasjon som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom dets livssyklus.

Lyngson fortsetter arbeidet med å lage EPDer slik at forbrukere, bedrifter og beslutningstakere kan gjøre informerte valg
basert på dokumentert miljøpåvirkning.
På den måten kan de bidra til å fremme bærekraftig produksjon og forbruk ved å oppmuntre til valg av produkter med lavere miljøpåvirkning.

Les mer om vår satsing på bærekraftige løsninger: https://lyngson.no/berekraft/