Om Bærekraft
Lyngson er en del av Lyngson Group og er en av de ledende aktørene i det norske markedet for radiatorer og konvektorer for vannbåren varme.
Lyngson har som mål å opptre miljøbevisst i alle ledd, og å bidra til et bærekraftig samfunn.

Vi må bruke naturens ressurser så forsiktig og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Vi jobber for å sikre at våre partnere handler på samme måte.

Dette betyr at vi jobber med alle aspekter av livssyklusen til produktene våre; fra tegnebrettet under produktutvikling, og hele livsløpet til de til slutt resirkuleres.
I utviklingen av nye produkter tilstreber vi at disse skal tilfredsstille stenge miljøkrav i alle ledd.

Vårt fokus på miljøvennlige løsninger har blant annet resultert i at Lyngson i 2021 ble sertifisert som MILJØFYRTÅRN bedrift. Les mer her.

Les mer nedenfor om hvordan vi jobber med bærekraft i produktenes forskjellige stadier i livssyklusen.