Spar energi med riktig oppvarming

Bolighus og lokaler står for mer enn en tredjedel av Norges totale energiforbruk. I 2020 var energiforbruket for bygninger 97 TWh, og hoveddelen av energien går til oppvarming.

Med den prisutviklingen vi har hatt på energimarkedet de siste årene, står vi overfor store utfordringer. For å nå de fastsatte kvalitetsmålene må vi redusere energiforbruket samtidig som både produsert og tilført energi skal ha lite innvirkning på miljøet.

Bygninger har en veldig lang levetid, og energirelaterte beslutninger som tas i dag, påvirker energikostnadene og miljøet i flere tiår fremover. Dette betyr at den investeringen som gjøres i dag, vil gi avkastning mange år fremover.

Riktig valg av teknisk installasjon og oppvarmingsprodukter kan gi stor energibesparelse. Dette innebærer både kostnadsbesparelser og en lavere miljøpåvirkning.

Lyngson tilbyr flere forskjellige alternativ som kan redusere energiforbruket i bygg. For eksempel kan en energibesparelse på hele 30 prosent oppnås ved å bruke takvarme som oppvarmingsløsning, sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer. Siden installasjonen har omtrent samme levetid som bygget og krever minimalt vedlikehold, gir dette store besparelser over tid.

Ved å installere luftgardiner ved ofte brukte porter kan det oppnås betydelige energibesparelser, da luftgardinen skaper en barriere mellom den varme inneluften og den kalde uteluften.

Ved installasjon av varmluftsvifter tilbyr Lyngson muligheten til å supplere disse med såkalte destratifikatorer. Disse gjenbruker den varme luften som samles i taket. Dette optimaliseres takket være en integrert systemløsning der de installerte produktene samarbeider.

En annen viktig produktkategori i sortimentet vårt er våre Lav-H2O konvektorer, som med lave vannmengder og hurtigvirkende systemer sparer mye energi.

Les mer om disse kategoriene på linkene nedenfor.