Kvalitet

LYNGSON inngår i Lyngson-konsernet og er en av de ledende aktørene i det Norske markedet for radiatorer og konvektorer for vannbåren varme.

LYNGSON arbeider ut fra et grunnprinsipp om at det alltid er rom for forbedringer. Dette innebærer at vi hele tiden ønsker å utvikle oss ved å se forbedringspotensiale i våre produkter, vår produksjon, våre arbeidsprosesser og vår logistikk. Det er dere som kunde som skal få nyte godt av vårt mål om høyeste kvalitet i alle ledd.