Fjernvarmesentraler BYGG

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR MED GARANTERAD PRESTANDA

SWEP’s fjärrvärmecentraler är kundanpassade lösningar, uppbyggda enligt kundens önskemål med certifierade komponenter på en standardiserad plattform. Systemen är anpassade för installation i flerfamiljs, kontor och industriella fastigheter.

Fjärrvärmecentralen dimensioneras med vår avancerade mjukvara ISAC® (Interactive Simulation of Actual Conditions) vilket tar hänsyn till förutsättningar i både fjärrvärmenät och byggnad för en optimal lösning med högt energiutnyttjande och lägsta driftkostnad. Mjukvaran beräknar samtliga huvudkomponenter, hanterar optioner enligt kundens önskemål, beräknar systemets totala kostnad och genererar all dokumentation, såsom tekniska specifikationer, tillverkningsunderlag och installation, drift och underhållsinstruktioner för den specifika enheten.

Vårt produkt koncept innehåller erfarenhet och kunskap från flera olika fjärrvärme marknader och vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa dig med en attraktiv lösning.