Klimalist Okno

Lyngsons Klimalist Okno gir økt beskyttelse mot kaldras ved høye glasspartier. Klimalisten avgir sin varme til miljøet bare gjennom konveksjon og er derfor et meget effektivt produkt. Den er designet for å kunne diskret integreres i glassrammens horisontale rammer eller bjelker, og fargen velges i henhold til gjeldende forhold.