LEO EX

LEO EX er utstyrt med en EX-klassifisert vifte og kan installeres i miljøer hvor det er fare for at gasser, væsker eller deres damper kan skape en eksplosjon. Produktet kan med fordel installeres i bygg med spesielle sikkerhetskrav som tunge industrihaller eller rom hvor sveising foregår mv.

Mulig å installere i soner med klassifisering Z2 eksplosjonsfare. Består temperaturklassifisering T3 for brannfarlig gods i henhold til eksplosjonsgruppe IIB. Produktet er utstyrt med en anti-eksplosjonsvifte.

Teknisk Data:

Varmekapasitet 3-57,3 kW
Vekt 33,1-37,5 kg
Luft 3600-4000 m3/h
Farge Grå

Brand:

MagiCad
Categories: , , , , Tag: