Arkivenes Hus

Byggherre: Ipark Eiendom AS
Sted: Stavanger
Arktitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Ferdigstilt: August 2017

Lyngson produkter: Ludvig Plan integra, Bygg Inn DBE, Epecolonna, Epecolonna Vertikal, Under og Vertiga

Prosjekt beskrivelse:
Arkivenes Hus vil bli et sentralt kultur- og forskningssenter som vil inneholde det viktigste historiske kildematerialet fra hele Rogaland. Bygget, med sine 70 kilometer arkiv, vil ha som formål å formidle kunnskap og gi innsikt om historie og kultur.