Bergen Bymuseum

Byggherre: Universitet i Bergen, Universitetsmuseet
Sted: Bergen
Arktitekt: B+B Arkitekter AS
VVS konsulent: Sweco AS
Installatør: Bergen Rørteknikk AS
Ferdigstilt: Oktober 2019

Prosjekt beskrivelse: Rehabilitering av opprinnelig bygningsmasse fra 1866

Lyngson produkter: Ludvig Plan integra, Bygg Inn DBE, Epecolonna, Epecolonna Vertikal, Under og Vertiga