Ris Skole Oslo

Byggherre: NCC, totalentreprenad
Sted: Oslo
Arktitekt: Archus Arkitekter
Ferdigstilt: Høsten 2016
Area: 
3500m² nybygg, 6000m² renovert
BREEAM-certifierad, NCC passivhus standard.

Lyngson produkter: CASA

RIS School i Oslo ble grunnlagt i 1915 og den siste renoveringen og nybyggingen ble fullført i 2014-2016. Med fokus på lavt energiforbruk og høye miljøkrav, bygde NCC skolen på 3.500 m² hvor en stor del utgjør undervisningslokale. Der ble benyttet CASA takvarmepanel og skolen er nå BREEAM-sertifisert.