Leo Bob

Mobil oppvarmingsenhet for provisorisk byggoppvarming