PRODUKTOVERSIKT
BRUKSOMRÅDE
PLASSERING I ROMMET

REHABILITERING

I mange rehabiliteringsprosjekter velges det å beholde eksisternede røropplegg. I slike tilfeller stilles det krav til fleksible anslutningsmuligheter eller produkter med samme anslutningsmål som de utskiftede radiatorene. PRE radiatorene er et selvsagt valg om det er snakk om utbytting av gamle C-radiatorer, mens Flex radiatoren kan tilpasses de fleste anslutningsmål, og er derfor meget anvendelig produkt og et fornuftig valg ved rehabillitering.