Rørskjuler for Lyngson radiatorer

Rørskjuleren er laget for å kunne skjule rørene fra de kommer opp av gulvet og frem til radiatortilkoblingene på radiatorer med midtforbinding.

Disse kan bestilles etter spesifiserte mål, og kan derfor tilpasses uavhengig av radiatorens plassering på veggen.