PRODUKTOVERSIKT
BRUKSOMRÅDE
PLASSERING I ROMMET

HOTELL

Produkter som skal monteres i hoteller må oppfylle strenge krav til estetikk og funksjonalitet.

Varmekildens plassering bør harmonere med rommets utforming, noe som ofte resulterer i løsninger for montering både i himling, gulv og på vegg.

Mini, Under, ByggInn, Strada og Ludvig er populære produkter for hotell.