Klima Boks

Klima Boks er beregnet for innfelt montering i undertak, alternativt fritthengende. Enheten kommer i to størrelser 600×600 og 1200×600.
Enheten kan benyttes til tørr -eller våtkjøling, eller alternativt kun til oppvarming, og er egnet i f.eks. kontorlokaler, kjøpesentre, trengingssentre, sykehuslaboratorier, teknologirom og hoteller.