Lyngson går nye veier for en miljøvennlig fremtid

Lyngson går nye veier for en miljøvennlig fremtid

Lyngson jobber utrettelig for å nå målet om en miljøvennlig og utslippsfri produksjon.  Solcelleparken på det enorme fabrikktaket tar form.  Ved ferdigstillelse er målet at solcellene skal produsere all elektrisiteten som behøves for å produsere vårt store utvalg...