EPD på Lisa radiatorer

EPD på Lisa radiatorer

Lyngson AS var først ute med EPD på panelradiatorer i Norge. Nå er en ny EPD for radiatorer i Lisa-familien klar. EPD står for Environmental Product Declaration. Dette er en offentlig tilgjengelig dokumentasjon som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et...
EPD på panelradiator fra Lyngson AS

EPD på panelradiator fra Lyngson AS

I tråd med Lyngsons satsing på bærekraftig produksjon er arbeidet med EPD (Environmental Product Declaration) for produktene i gang. Vår første EPD for panelradiatorer ble publisert i januar 2022 og vi er nå i ferd med å utarbeide EPD på flere produkter. Arbeidet med...