Teknologien bak Lav-H2O utgjør en forskjell

En liten masse varmes opp raskere enn en stor masse. Dette er en naturlov. Lav-H2O konvektorer er mye lettere og inneholder betydelig mindre vannmengder sammenlignet med radiatorer eller gulvvarme. De trenger derfor ingen forvarming og varmen som genereres overføres direkte til rommet.

De ultramoderne Lav-H2O varmepakkene som vi har i våre konvektorer er laget av aluminium og kobber, og er flere ganger raskere enn gulvvarme og radiatorer. Varmeeffekten stopper også når den optimale romtemperaturen er nådd. Dette gjør at våre konvektorer gir et mer behagelig inneklima og reduserte driftskostnader. I tillegg er Epecons konvektorer tilpasset fremtidens energikilder, som for eksempel solvarme.

Med viftesettet DBH kan konvektorene fungere like bra selv om systemtemperaturene skulle senkes. Viftene kan også monteres på eldre konvektorer. Mange andre produsenter har varianter av dette, men ingen som er kompatible med standardprodukter. Ikke bytt ut din fullt fungerende konvektor, men oppgrader den i stedet. Det er både enklere og billigere.

bilde tatt med et termisk kamera etter 4,5 minutters drift. Varmeeffekten er allerede jevnt fordelt over konvektoren og effekten til rommet er høy.