Luftporter

Mange lokaler som kjøpesentre, kontorer og logistikkbygg har høyt frekventerte innganger og porter. Disse skaper energitap på tider av året der kald luft trenger inn og presser varm luft ut av lokalene. Dette kan føre til økt energiforbruk og vanskeligheter med å opprettholde riktig temperatur inne i lokalene.

For å skape et godt inneklima og redusere energitap, kan en luftport med fordel brukes. En luftport skaper en barriere som hindrer uteluften i å komme inn i bygningen og kan brukes både for å beholde varmen i lokalene og for å beskytte rom med aircondition.

Lyngson luftporter skiller effektivt inne- og uteluft og gir lavt energitap. De har moderne design og er laget av materialer som gir lav produktvekt og lavt lydnivå. I tillegg finnes det flere tilpassede varianter å velge mellom avhengig av typen lokale og bruksområde.

Vår nyutviklede luftport Elis AX er spesielt utviklet for det nordiske klimaet. Luftgardinen passer i mange forskjellige typer lokaler, er robust og har høy effekt. Med EC-vifter som standard blir energiforbruket lavt.