Spar energi med riktig oppvarming

Takvarmepaneler er en energigjerrig oppvarmingsmetode som tillater at lokalet har 1-2 °C lavere temperatur, uten å påvirke komforten. Det er heller ingen effekttap på strålingen mot gulvet, det vil si at varmeeffekten utstråles hovedsakelig i oppholdsrommet der den trengs mest. På denne måten kan man oppnå en energibesparelse på rundt 30 prosent sammenlignet med andre oppvarmingssystemer.

Eksempel – Investeringskalkyle for lager
For å sammenligne energiforbruket mellom takvarme og andre varmeprodukter har vi utført klima- og energisimuleringer i programmet IDA ICE 4.8. Nedenstående simulering ble gjort for en lagerbygning på 5.000 m2 og med en takhøyde på 6 meter.

I simuleringen ble det gjort en investeringskalkyle der to forskjellige oppvarmingsmetoder ble sammenlignet og som er vanlige for denne typen lokaler: Varmluftsvifte og takvarme. Ved valg av takvarme som oppvarmingsmetode kan man spare hele 63 MWh per år i energiforbruk, tilsvarende en kostnadsbesparelse på > 100.000 SEK per år. Tilbakebetalingstiden for takvarmeløsningen er mindre enn 5 år.