Bruk

Vi har et av markedets bredeste sortiment og har også høy evne til å produsere skreddersydde pro- dukter til ulike prosjekter. Vi er ofte med i prosjektene på et tidlig tidspunkt og har da mulighet til å tilby de produktene som passer best for hvert enkelt prosjekt. Dette sikrer at vi kan tilby de riktige produktene.

I vår produktutvikling jobber vi hele tiden med kontinuerlige forbedringer og vi utvikler produkter og løsninger som er gode både fra et kvalitets- og et miljøperspektiv. Vi tar ansvar for å skape bærekraftig utvikling med produkter og tjenester som effektivi- serer installasjoner, forbedrer energieffektiviteten og reduserer ressursforbruket. Et eksempel på dette er vår produktutvikling i takvarmesegmentet. Dette er et meget godt produkt med tanke på energiforbruk for mange ulike typer lokaler. Ved å varme opp et rom med strålevarme fra takvarmepaneler kan det opp- nås energibesparelser på opptil 30 prosent i forhold til andre varmeløsninger. Les mer her. (Last ned PDF)

I utviklingen av nye produkter tilstreber vi også at disse skal vurderes og godkjennes av etablerte produktvurderingsaktører.

Vårt mål for våre produkter er at levetiden skal være like lang som eiendommens levetid. Det er uvanlig at våre radiatorer og konvektorer skiftes i en eiendom fordi de har blitt defekte eller ikke fungerer lenger. Hvis produktene våre skiftes ut, skyldes det at en eiendom er renovert og radiatorene da skiftes ut i forbindelse med oppdatering av andre tekniske installasjoner.