EPD LISA Radiatorer

Lyngson AS var først ute med EPD på panelradiatorer i Norge. Nå er en ny EPD for radiatorer i Lisa-familien klar. Last ned EPD deklarasjonen her: Last ned PDF

EPD står for Environmental Product Declaration. Dette er en offentlig tilgjengelig dokumentasjon som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom dets livssyklus.

Lyngson fortsetter arbeidet med å lage EPDer slik at forbrukere, bedrifter og beslutningstakere kan gjøre informerte valg basert på dokumentert miljøpåvirkning.

På den måten kan de bidra til å fremme bærekraftig produksjon og forbruk ved å oppmuntre til valg av produkter med lavere miljøpåvirkning.