Logistikk
Våre produkter fraktes hovedsakelig med lastebil til våre kunder. I tillegg til å ha produksjonen vår nær sluttmarkedet, jobber vi kontinuerlig med å effektivi- sere logistikken vår slik at produktene våre genererer minst mulig utslipp.

Vi sørger for å pakke radiatorene og laste laste- bilene så optimalt som mulig for å utnytte plassen. Gjennom et godt utbygd og etablert distribusjons- nettverk i Norge optimerer vi rutene som kjøres.

Fordi vi produserer radiatorer basert på kundeor- dre og takket være en leveringssikkerhet på over 99,5 prosent, betyr dette at vi har svært få rest- ordrer. På denne måten minimerer vi unød-
vendige ekstratransporter.