EPD Panelradiatorer

En EPD (Environmental Product Declaration) er en redegjørelse for miljøytelsen til et produkt. Erklæring- en er basert på beregninger fra en livssyklusanalyse (LCA). EPD-rapporten angir hvilke livssyklusstadier som er beregnet og tall på miljøpåvirkningen. Last ned EPD deklarasjonen her: Last ned PDF

EPD for produkter samsvarer med internasjonale standarder (EN 15804) og miljødeklarasjonene som er produsert, er gjennomgått og godkjent via en uavhengig verifikasjon. Slik sikrer vi at informasjonen er troverdig og gjennomsiktig.

En av faktorene som rapporteres i en EPD er klimapåvirkningen som produktet har bidratt med. Klimapåvirkning rapporteres i en såkalt «deklarert enhet» eller «funksjonell enhet» som for eksempel kan være: kg CO2e per m2 eller per kg. (CO2e står for karbondioksidekvivalenter og er et mål på klima-gassutslipp. Tiltaket tar hensyn til at ulike klimagas- ser kan ha bidratt til drivhuseffekten i ulik grad)

Ved hjelp av EPD-tiltaket er det mulig å vurdere klimapåvirkningen til ulike byggematerialer, noe som kan være viktig når ulike materialvalg skal vurderes i prosjektet. Bruk av EPD-verifiserte produkter kan også gi poeng i sertifisering i henhold til LEED, BREEAM.

Lyngson / Lyngson Group har som mål å utvikle EPD-dimensjoner for radiatorer. LCA’en vil omfatte transport av råvarer til fabrikk, produksjon av produk- ter og transport til kunde. EPD-målingene vil være i samsvar med internasjonale standarder og være uavhengig sertifisert.