Råmateriale

Stålet som brukes i panelradiatorene våre kommer for det meste fra SSAB i Sverige. Stålproduksjon er en energikrevende produksjon, men ved aktivt å velge SSAB som leverandør får vi tilgang til stål fra en av verdens mest energieffektive stålprodusenter, målt i CO2-utslipp per tonn stål. For eksempel slipper produksjonen av kaldvalset stål ut anslagsvis 6 % mindre karbondioksid enn det europeiske gjennom- snittet og så mye som 17 % mindre enn gjennom- snittet i Kina.

Stål er verdens mest resirkulerte materiale og det kan resirkuleres om og om igjen uten å miste egen- skapene. SSAB bruker omtrent 20 % av skrapet i stålproduksjonen i Sverige og Finland 2.
SSAB har også som mål å være den første i ver- den som produserer fossilfritt stål. Det fossilfrie stålet er planlagt introdusert i 2026. De har også som mål å bli fossilfritt som selskap innen 2045
Ettersom vi har valgt en stålleverandør med pro- duksjon i Sverige, reduserer vi også våre transporter, da stålet fraktes relativt med kort avstand fra SSAB i Sverige til vår fabrikk i Latvia.