Råmateriale

Stålet som brukes i panelradiatorene våre kommer hovedsakelig fra SSAB i Sverige. Stålproduksjon er en energiintensiv produksjon, men ved å aktivt velge SSAB som leverandør, får vi tilgang til stål fra en av verdens mest energieffektive stålprodusenter, målt i CO2-utslipp per tonn stål. (kilde thinkstep, bf gwp benchmarking, 2019). SSAB har også som mål å være den første i verden som produserer fossilfritt stål. Det fossilfrie stålet er planlagt innført i 2026.

Ettersom vi har valgt en stålleverandør med produksjon i Sverige, reduserer vi også transportene våre, ettersom stålet transporteres relativt kort avstand fra SSAB i Sverige til fabrikken i Latvia.