miljø profil2019-05-28T20:01:33+00:00

Miljø profil

LYNGSON inngår i Lyngson-konsernet og er en av de ledende aktørene i det Norske markedet for radiatorer og konvektorer for vannbåren varme.

LYNGSON har som mål sikre en bærekraftig fremtid gjennom stadig å tenke på miljøvennlighet i vår produksjon.
Vi skal utnytte naturens resurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Vi anmoder også våre samarbeidspartnere om å jobbe mot samme visjon.