Miljø profil

LYNGSON inngår i Lyngson-konsernet og er en av de ledende aktørene i det Norske markedet for radiatorer og konvektorer for vannbåren varme.
LYNGSON har som mål sikre en bærekraftig fremtid gjennom stadig å tenke på miljøvennlighet i vår produksjon.
Vi skal utnytte naturens resurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Vi anmoder også våre samarbeidspartnere om å jobbe mot samme visjon.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert (@miljofyrtarn). Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.
Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Noen av tiltakene vi gjør er å sortere søppel, ha videomøter og i størst mulig grad kjøre el-bil med mer.
Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!